Föreläsningar

  • Make you shine
  • Målsättning
  • Skapa fungerande team
  • Från Förändringsarbete till Förändringsglädje
  • Vem vill jobba med dig?
  • Jakten på guldstjärnan
  • När brustna hjärtan läker

 

Make you shine

Make you shine – föreläsning handlar just om hur du kan bli ditt bästa jag.
Efter en insikt om att livet var på väg åt fel håll tog Marie på allvar tag i sin resa och vände tillbaka från depression och besöket i väggen.

Marie delar här med sig av sina kunskaper som professionell coach i en blandning av metoder, verktyg men också från sina egen erfarenhet.

Under 2 timmar får du lyssna på insikter men också testa på olika metoder och verktyg för egen insikt.

Målsättning

Vill du bli den bästa versionen av dig själv? Bli den ledare du alltid velat vara? Nå dina hälsomål? Få en motiverad och engagerad arbetsgrupp som arbetar mot samma mål?
Goal Mapping är en metod för utveckling av individer, grupper och företag så att de tillsammans kan växa och använda sin fulla potential. Metoden är grundad av engelsmannen Brian Mayne och idag använder sig miljontals människor i Europa av Goal Mapping.

Marie leder dig och ditt team igenom metodiken och pratar också om vikten av målsättning. Under 4 timmar tillsammans når vi engagemang och delaktighet du alltid önskat.

Metoden kan användas som ett strategiskt verktyg för att engagera och motivera medarbetarna i målarbetet på både individ och gruppnivå. Verktyget är bra att arbeta med vid olika typer av förändringsarbeten.

Skapa fungerande team

Att leda grupp innebär många utmaningar för dig som ledare. Arbetets framgång påverkas i hög grad av din förmåga att leda ditt team och det ställs höga krav på dig som ska leda gruppen. För att lyckas med med det behövs det tydlig struktur, rutiner och ”det goda laget.”

Den här föreläsningen ger dig insikter som stärker din förmåga att leda din grupp framgångsrikt. Du får tex kunskap om olika personlighetsprofiler och hur du motiverar, delegerar och kommunicerar på bästa sätt.
Några exempel nedan som tas upp under föreläsningen

*Vad är en ledare?
*Genomgång av röd-gul-grön-blå person (olika profiler som vi ska förhålla oss till och hur vi ska kunna möta andras behov)
*Så motiveras varje personlighet
*Gruppens effektivitet
*Planering – konsten att delegera
*Risk och möjligheter
*Kommunikation
*Mötesteknik
*Framgångsfaktorer

Vem vill jobba med dig

Hur är du som ledare? Skulle du vilja ha dig själv som ledare/chef? Den här föreläsning ställer dessa utmanande frågor till dig som publik, just för att få dig att växa som ledare.

När jag började min bana som ledare var denna fråga som utvecklade mig mest: Vill jag ha mig själv som ledare? Svaret blev då -Nej. Då insåg jag att jag hade ett jobb att göra.

Under 1 timme ger jag dig exmpel på hur man inte ska göra för att bli en bra ledare men också på hur man kan göra för att nå framgång. Vågar du utmana dig och ditt ledarskap?

Jakten på guldstjärnan

I denna föreläsning (1-1,5 timme) berättar jag om min resa som dyslektiker från skoltiden och in i arbetslivet men också kampen med skolan då mina barn fick samma diagnos som jag.

Jag pratar om att övervinna min egna rädsla och hur jag fick förståelse för mina styrkor och att jag var inte dum bara för att jag inte kunde stava.

Några saker jag berättar om på denna föreläsning:
* Starten i 1:an – kamp
* Dåtidens avsaknad av hjälpmedel o förståelse
* Tack till min lärare Margot
* Studietips
* Arbetsgivare
* Datastöd
* Kampen med mina barns skoltid
* Vänd fördomar till styrkor
* En ”dyses” råd

När brustna hjärtan läker

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt. Dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma förluster. Andra förluster är t.ex. att flytta, gå i pension, sjukdom, konflikter, arbetslöshet, olyckor, omorganisationer eller mista ett husdjur.

Vi är dåliga på att möta våra medmänniskor i samband med sorg eller förluster. Genom denna föreläsning får du nycklar till hur du kan bli bättre i ditt egna agerande.

På föreläsningen lär du dig mer om:
* Förståelse om sorgereaktion
* Vanliga sorgereaktioner
* Presentation om hur du kan bearbeta vidare

Marie Gelhaar (certifierad sorgbearbetare) kommer dela med sig av hennes erfarenheter och lärdom om hur du kan ta dig vidare efter en förlust.