Om

Marie Gelhaar arbetar som coach, utbildare, föreläsare, projektledare och revisor inom ledarskap, verksamhets-, organisations- och personlig utveckling. Marie drivs av att göra verklig nytta för företag genom att få organisation och medarbetare att utvecklas och växa på bästa sätt.

Genom att kunna förklara det svåra och komplexa på ett enkelt och pedagogiskt sätt nås framgång.

Kunskapsområden

 • Coachning enl ICF certifierad
 • Sorgebearbeting certifierad
 • KBT Terapeut
 • Projektledning
 • Utbildning inkl Utbildningsplanering
 • Workshopsskapare och -ledare
 • Ledningssystem inklusive system-, process- o verktygsutveckling
 • Revisioner mot ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Affärsstöds/stabs-organisation
 • Förändringsledning
 • Etik

Erfarenhet

 • Genomföra professionell coachning enl ICF.
 • Leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete i stora och små komplexa projekt.
 • Strategiskt ledningsarbete samt ledarskap på operativ nivå.
 • Effektivisera processer och eliminera kvalitetsbristkostnader.
 • Planera samt genomföra utbildningar i bland annat projektledning samt ledarskap.
 • Planera samt genomför workshops.

om oss


Vill du veta mer? Kontakta 
Marie Gelhaar
072-201 10 93
marie@gelhaarconsulting.se