Tjänster

 

 • Coaching
 • Utbildning
 • Föreläsning
 • Projektledning
 • Revisioner
 • QA (kvalitets) handledning/rådgivning

 

Coaching

Vi vill få personer eller organisationer att växa och hitta sin inre balans för att få ut maximalt resultat. Genom coaching fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. Coaching hjälper klienten att uppnå tillfredsställande resultat i sitt personliga och yrkesmässiga liv.  Utöver enskilda samtal genomförs också Gruppcoaching för att flytta en grupp mot gemensamma företagsmål på ett effektivt sätt.
Coaching enl ICF certifiering.

Marie erbjuder coaching för företag, skolor och privatpersoner.  Coaching sker via fysiskt möte eller via telefon. Exempel på upplägg enl nedan
Broms-paket: 3 månader
Silver-paket: 6 månader
Guld paket : 12 månader
I paketen ingår alltid 6 gånger + uppföljande coaching 1/månad

One to One”-samtal, 6 gånger a’ 55 min.
Grupp coachning, 3 gånger a’ 120 min

*Ledarskapscoaching *Förändringscoaching *Livscoaching *Hälsocoaching *Sorgebearbetning

Utbildning

Utbildning som förändrar ett arbetssätt är effektivt och ger positiv utveckling för ett företag.
Marie erbjuder företagsanpassad utbildning inom projektledning, uppdragsledning, gruppdynamik och ledarskap.
Samarbetar även med Canea och STF/BFAB

Föreläsning

Att dela med sig av kunskap, erfarenhet och insikter är något av det roligaste som finns. Föreläsningar som utmanar och inspirerar till förändring och eftertänksamhet ger nya perspektiv på situationen och kan leda till nya insikter för att hitta optimala lösningar och skapa utveckling hos personer eller företag.
Samarbetar även med Talarforum.

Marie erbjuder följande grundföreläsningar som även företagsanpassas

 • Make you shine – när är du som bäst?
 • Målsättning – en del av livet
 • Skapa fungerande team
 • Förändringsglädje
 • Vem vill jobba med dig?
 • Jakten på guldstjärnan

Projektledning

För ett lyckat projekt krävs bra och effektiv projektledning. En projektledares roll är att säkra att krav, förväntningar och mål nås men också så att projektmedarbetare mår bra och presterar på topp.

Marie har lång erfarenhet att driva projekt små som stora till lyckat resultat. Vill du vara med på resan och få dina idéer förverkliga i ett projekt som drivs effektivt, tydligt och med värme? Då är Marie den projektledaren du söker.

Revisioner

Certifierade organisationer behöver genomföra revisioner i verksamheten för att säkra att kartan stämmer överens med verkligheten men också för att hitta förbättringsmöjligheter. Revisioner av leverantörer är av vikt för flera organisationer för att säkra leveransen till slutkund. I större projekt är det vanligt att det i kontraktet är inskrivet att revision ska genomföras.
Marie erbjuder att genomföra andrapartsrevisioner samt tredjepartsrevisioner.
Tredjepartsrevisioner sker i samarbete med LRQA Lloyds register.

QA (kvalitets) handledning/rådgivning

I sin roll som kvalitetschef kan det upplevas ensamt med flera frågeställningar.  QA-handledning från erfaren kvalitetschef kan då hjälpa till att hitta nya vägar och få nya insikter.
Marie erbjuder handfast handledning i Kvalitetsfrågor rörande system-, process- och verktygsutveckling. Efter över 25 års erfarenhet med kvalitetssystem och 15 år som kvalitetschef finns mycket kunskap och erfarenhet att delge.

Målgrupp

Ledare för stora och medelstora företag inom privat samt offentlig sektor.

 • Projektledare
 • VD /ledningsgrupper
 • Kvalitetschefer
 • HR chefer
 • Mellanchefer
 • Stabs/Affärsstödsorganisation

Vill du veta mer? Kontakta 
Marie Gelhaar
072-201 10 93
marie@gelhaarconsulting.se